Μαθήματα ιταλικής γλώσσας και κουλτούρας.

Πάρε μέρος σε ένα από τα τμήματά μας!

Τα μαθήματα ιταλικής γλώσσας και κουλτούρας πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου στην Πίζα ενώ στο Βιαρέτζιο, που είναι παραθαλάσσιος προορισμός, τα μαθήματα πραγματοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Τα τμήματά μας είναι διαχωρισμένα σε 6 επίπεδα σύμφωνα με το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο, από το απολύτως αρχάριο επίπεδο έως το ανώτατο (A1-C2). Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα βασίζεται στα περιεχόμενα του διδακτικού προγράμματος του πανεπιστημίου της Σιένα για τους ξένους.
Μπορείς να διαλέξεις ανάμεσα σε πολλούς διαφορετικούς τύπους μαθημάτων για την γλώσσα και την ιταλική κουλτούρα αλλά και τα ειδικά μαθήματα στοιχείων πολιτισμού (πολιτισμικού εμπλουτισμού). Προσφέρουμε μεγάλη ποικιλία μαθημάτων τα οποία διαφοροποιούνται στον αριθμό των μαθημάτων ανά εβδομάδα και ανάλογα με το εάν είναι σε γκρουπ, ιδιαίτερα μαθήματα ή ένας συνδυασμός των δύο (ομαδικά και ιδιαίτερα συγχρόνως).
Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για κάθε μάθημα ομάδας είναι 4 άτομα και ο μέγιστος αριθμός είναι 12 άτομα.

μαθήματα ιταλικής γλώσσας και πολιτισμού:

Γενικά μαθήματα “GA”: συνδυάζει την διδασκαλία των γραμματικών και δομικών διαστάσεων της γλώσσας με δραστηριότητες για την ανάπτυξη ικανοτήτων επικοινωνίας. Το μάθημα παρέχει επίσης στοιχεία ιταλικού πολιτισμού. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην Πίζα και αποτελούνται από 20 ομαδικά μαθήματα την εβδομάδα, δηλαδή 4 μαθήματα την ημέρα.

Μαθήματα και διακοπές “GV”: είναι κυρίως προσανατολισμένα στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων χωρίς να αμελείται η διδασκαλία της γραμματικής και των πολιτιστικών στοιχείων. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Βιαρέτζιο και αποτελούνται από 20 ομαδικά μαθήματα την εβδομάδα, δηλαδή 4 μαθήματα την ημέρα.

Εντατικά μαθήματα “GB”: ουσιαστικά περιλαμβάνει το ίδιο πρόγραμμα σπουδών με τα “γενικά μαθήματα” και τα “μαθήματα στις διακοπές” αλλά με έναν μεγαλύτερο αριθμό ωρών. Προστίθενται στις 4 ώρες των πρωινών μαθημάτων 2 ώρες ομαδικής συζήτησης κατά τη διάρκεια του απογεύματος. Ο συγκεκριμένος τύπος μαθημάτων, που πραγματοποιείται και στην Πίζα και το Βιαρέτζιο, αποτελείται από 30 ομαδικά μαθήματα την εβδομάδα, δηλαδή 6 μαθήματα την ημέρα.

Μεγάλης διάρκειας μαθήματα “LT”: συνδυάζει την παρουσίαση των γραμματικών και δομικών χαρακτηριστικών της γλώσσας μαζί με δραστηριότητες που αναπτύσσουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες. Οι παραδόσεις καλύπτουν επίσης και βασικά στοιχεία της ιταλικής κουλτούρας. Το μάθημα πραγματοποιείται μόνο στην Πίζα και διαρκεί 12 εβδομάδες.

Ιδιαίτερα μαθήματα “IC”: εξατομικευμένα μαθήματα για αυτούς που θέλουν να κάνουν την μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση της περιορισμένης διαθέσιμης χρονικής περιόδου. Το πρόγραμμα σπουδών προσαρμόζεται στον κάθε μαθητή προκειμένου να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται τόσο στην Πίζα όσο και στο Βιαρέτζιο. Αποτελούνται από 20/30/40 μαθήματα την εβδομάδα που αντιστοιχούν σε 4/6/8 μαθήματα την ημέρα. Οι ώρες συνάντησης θα επιλέγονται από τον μαθητή και η ημερομηνία έναρξης είναι ανοικτή.

Ιδιαίτερα μαθήματα και γεύμα με τον καθηγητη “IP”: ισχύει ότι και στα “ιδιαίτερα μαθήματα” με την διαφορά ότι κάθε μέρα 2 ώρες συζήτησης πραγματοποιούνται σε ένα εστιατόριο ή πιτσαρία. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην Πίζα και το Βιαρέτζιο και αποτελούνται από 20/30/40 μαθήματα την εβδομάδα, δηλαδή 4/6/8 μαθήματα ανά ημέρα. Οι ώρες έναρξης των μαθημάτων επιλέγονται από τον μαθητή και η ημερομηνία έναρξης είναι ανοικτή.

Μίνι-εντατικά μαθήματα “MI”: είναι ιδανικά για εκείνους που επιθυμούν να ολοκληρώσουν ένα συγκεκριμένο κύκλο μαθημάτων σε περιορισμένο χρόνο, αλλά προτιμούν να δεσμεύσουν το απόγευμα τους με μία μόνο ώρα μαθήματος. Όπως και τα super- εντατικά μαθήματα, τα μίνι-εντατικά συνδυάζουν ομαδικά με ιδιαίτερα μαθήματα, κατά την διάρκεια των οποίων είναι δυνατό να κανονιστεί με τον καθηγητή η ενασχόληση με συγκεκριμένα πεδία που άπτονται επαγγελματικών ή ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων. Το μάθημα πραγματοποιείται στην Πίζα και το Βιαρέτζιο. Αποτελείται από 25 μαθήματα την εβδομάδα (20 ομαδικά + 5 ιδιαίτερα), δηλαδή 5 ώρες την ημέρα.

Super-εντατικά μαθήματα “SI”: είναι επίσης ειδικά σχεδιασμένα για εκείνους που επιθυμούν να ολοκληρώσουν ένα συγκεκριμένο κύκλο σπουδών σε ελάχιστο χρόνο. Τα ομαδικά μαθήματα βοηθούν στην ανάπτυξη το γενικών γλωσσικών δεξιοτήτων ενώ με τα ιδιαίτερα μαθήματα δίνεται η δυνατότητα ενασχόλησης με συγκεκριμένα πεδία που ενδιαφέρουν τον μαθητή όπως είναι για παράδειγμα ειδικά θέματα επαγγελματικού ενδιαφέροντος ή την προετοιμασία για πανεπιστημιακές εξετάσεις στα ιταλικά. Το μάθημα πραγματοποιείται στην Πίζα και το Βιαρέτζιο. Περιλαμβάνει 30 ώρες την εβδομάδα (20 ώρες ομαδικών μαθημάτων και 10 ώρες ιδιαίτερων μαθημάτων την εβδομάδα), δηλαδή 6 ώρες την ημέρα.

 

 

 

© 1998-2017 Istituto Linguistico Mediterraneo - Head Office: Via C. Battisti, 3 - C.P. 209 - I-56100 Pisa - (Italy) - C.F. 01572320503 - Tel+39 050500399 - Fax +39 050 48157 - info@ilm.it - Privacy - Credits