Γενικά μαθήματα “GA”

αυτό το μάθημα γενικού χαρακτήρα αποτελείται από δύο βασικούς πυλώνες:
το πρώτο μέρος του μαθήματος είναι επικεντρωμένο στην διδασκαλία και ανάλυση των γραμματικών φαινομένων και των δομικών χαρακτηριστικών της γλώσσας.
Η πρώτη, δάσκαλος-προς-τάξη, φάση περιλαμβάνει ασκήσεις κατανόησης τόσο στην τάξη όσο και στο σπίτι
το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει δραστηριότητες που αναπτύσσουν την ικανότητα επικοινωνίας και γραπτού λόγου.
Μέσα από παιχνίδια, παιχνίδια ρόλων, ανάγνωση, συζήτηση, ακρόαση διαλόγων, τραγούδια, παρακολούθηση ταινιών, μικρών εκθέσεων και υπαγόρευσης, οι ικανότατοι και εξειδικευμένοι στην διδασκαλία των ιταλικών σε ξένους, δάσκαλοί μας, καθοδηγούν τους μαθητές σε μια συνεχώς βελτιωμένη και συνολική κατανόηση της γλώσσας
τα στοιχεία της Ιταλικής κουλτούρας και πολιτισμού είναι πάντοτε αντικείμενα συζήτησης και αντιπαραβολής με τους οικείους πολιτισμούς και συνήθειες, κατά την διάρκεια των μαθημάτων. Ανάλογα με το επίπεδο γνώσης των μαθητών στην ιταλική γλώσσα, οι συζητήσεις ποικίλουν από πολύ απλά θέματα όπως (π.χ. η ακολουθία των πιάτων σε ένα τυπικό ιταλικό γεύμα) σε πιο πολύπλοκα (π.χ. οι σύγχρονες σχέσεις στην Ιταλία).

giornale

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην Πίζα και αποτελούνται από 20 ομαδικά μαθήματα την εβδομάδα. 4 μαθήματα την ημέρα το καθένα από 55 λεπτά, από τις 9:00 έως τις 13:00.

© 1998-2017 Istituto Linguistico Mediterraneo - Head Office: Via C. Battisti, 3 - C.P. 209 - I-56100 Pisa - (Italy) - C.F. 01572320503 - Tel+39 050500399 - Fax +39 050 48157 - info@ilm.it - Privacy - Credits