Μαθήματα και διακοπές “GV”

Τα πρωινά μαθήματα είναι προσανατολισμένα στην ανάπτυξη των ικανοτήτων επικοινωνίας
οι καθηγητές μας σου προτείνουν
παιχνίδια
παιχνίδια ρόλων
κείμενα ανάγνωσης
συζητήσεις
ακρόαση διαλόγων και τραγουδιών
παρακολούθηση ταινιών

…μαθήματα γραμματικής για να τελειοποιήσεις τα ιταλικά σου!
Προφανώς η γραμματική είναι η βάση για την σωστή χρήση της γλώσσας.
Θα παρακολουθήσεις:
σύντομα μαθήματα καθηγητή-μαθητή
μαθήματα γλωσσολογικής ανάλυσης
Ασκήσεις κατανόησης και αφομοίωσης του τι έχεις διδαχθεί.

Απόλαυσε την ιταλική κουλτούρα!
Ανάλογα με το επίπεδο του κάθε μαθητή το ILM προσφέρει:
μαθήματα ιταλικής κουλτούρας και πολιτισμού
συζήτηση και αντιπαραβολή των στοιχείων της ιταλικής κουλτούρας με άλλες
μια μεγάλη ποικιλία από θέματα συζήτησης που κυμαίνονται από απλά ζητήματα όπως τα τυπικά ιταλικά φαγητά έως πιο πολύπλοκα, για παράδειγμα οι σχέσεις στην σύγχρονη Ιταλία.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Βιαρέτζιο και αποτελούνται από 20 μαθήματα την εβδομάδα. 4 μαθήματα την ημέρα το καθένα από 45 λεπτά, από τις 8:45 έως τις 12:00.

© 1998-2017 Istituto Linguistico Mediterraneo - Head Office: Via C. Battisti, 3 - C.P. 209 - I-56100 Pisa - (Italy) - C.F. 01572320503 - Tel+39 050500399 - Fax +39 050 48157 - info@ilm.it - Privacy - Credits