Ιδιαίτερο μάθημα “IC” και Ιδιαίτερο μάθημα με γεύμα με τον καθηγητή “IP”

“IC” Ιδιαίτερα μαθήματα

Αυτά τα ατομικά μαθήματα είναι προσανατολισμένα σε αυτούς που χρειάζεται να κάνουν την μεγαλύτερη δυνατή χρήση του περιορισμένου τους χρόνου. Το πρόγραμμα σπουδών είναι προσωποποιημένο και διαμορφώνεται με βάση τις προσωπικές και επαγγελματικές απαιτήσεις του μαθητή, για παράδειγμα προετοιμασία για CILS, PLIDA ή εισαγωγικές εξετάσεις πανεπιστημίου.

Μετά από το τεστ ακριβούς αξιολόγησης του επιπέδου γνώσης της γλώσσας αλλά και των αναγκών του μαθητή, ένας από τους εξειδικευμένους καθηγητές μας θα οδηγήσει τον μαθητή στην ανάπτυξη των γλωσσικών και πολιτιστικών δεξιοτήτων που ο μαθητής θεωρεί σημαντικό να αποκτήσει.
Σύμφωνα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας και φυσικά των αναγκών του ο καθηγητής θα τον προμηθεύσει με δραστηριότητες κατάλληλες για την επίτευξη του στόχου του.

Το μάθημα πραγματοποιείται στην Πίζα και το Βιαρέτζιο. Το μίνιμουμ των μαθημάτων που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι 10 και οργανώνονται με βάση τη διαθεσιμότητα χρόνου του μαθητή.

“IP” Ιδιαίτερο μάθημα με γεύμα με τον καθηγητή

Θέλεις να καλυτερεύσεις την ικανότητά σου να συζητάς στα ιταλικά;
Έχουμε σκεφτεί μία μέθοδο πρωτότυπη και διασκεδαστική!
Κάθε μέρα, αντί για την δίωρη συζήτηση μέσα στην αίθουσα, η συζήτηση θα πραγματοποιείται σε ένα εστιατόριο που θα έχει γίνει ειδική συμφωνία με το σχολείο.
Κατά την διάρκεια αυτών των ωρών, ο καθηγητής θα προτείνει συζητήσεις πάνω σε συγκεκριμένα θέματα, αλλά την ίδια στιγμή, με ένα φυσικό τρόπο στην ροή της συζήτησης, έτσι ο μαθητής θα μπορεί να εξασκεί την γλώσσα με έναν ευχάριστο τρόπο.

Μετά από το τεστ ακριβούς αξιολόγησης του επιπέδου γνώσης της γλώσσας αλλά και των αναγκών του μαθητή, ένας από τους εξειδικευμένους καθηγητές μας θα οδηγήσει τον μαθητή στην ανάπτυξη των γλωσσικών και πολιτιστικών δεξιοτήτων που ο μαθητής θεωρεί σημαντικό να αποκτήσει.
Σύμφωνα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας και φυσικά των αναγκών του ο καθηγητής θα τον προμηθεύσει με δραστηριότητες κατάλληλες για την επίτευξη του στόχου του.


Το μάθημα πραγματοποιείται στην Πίζα και το Βιαρέτζιο. Το μίνιμουμ των μαθημάτων που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι 10 και οργανώνονται με βάση τη διαθεσιμότητα χρόνου του μαθητή.

© 1998-2017 Istituto Linguistico Mediterraneo - Head Office: Via C. Battisti, 3 - C.P. 209 - I-56100 Pisa - (Italy) - C.F. 01572320503 - Tel+39 050500399 - Fax +39 050 48157 - info@ilm.it - Privacy - Credits