Εντατικά μαθήματα “GB”

Ισχυροποίησε τα ιταλικά σου με το ILM!

Το πρόγραμμα σπουδών των γενικών μαθημάτων επεκτείνεται και μετατρέπεται στο “GB” μάθημα.
Οι διαφορές είναι οι ακόλουθες:
μεγαλύτερος αριθμός ωρών
2 ακόμη ώρες ομαδικής συζήτησης το απόγευμα προστίθενται στα πρωινά ομαδικά μαθήματα.

…ανακαλύψτε το πρωινό σας μάθημα!

Το πρώτο μέρος των πρωινών μαθημάτων χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες δραστηριότητες:
μελέτη και ανάλυση των γραμματικών φαινομένων και των δομικών χαρακτηριστικών της ιταλικής γλώσσας και ασκήσεις αφομοίωσης τόσο στην τάξη όσο και στο σπίτι.
Το δεύτερο μέρος του ίδιου μαθήματος στοχεύει στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών ικανοτήτων και του γραπτού λόγου μέσα από τις ακόλουθες δραστηριότητες:
παιχνίδια
παιχνίδια ρόλων
κείμενα ανάγνωσης
συζητήσεις
ακρόαση διαλόγων και τραγουδιών
παρακολούθηση ταινιών
μικρές εκθέσεις και υπαγόρευση.

Οι άρτια εκπαιδευμένοι καθηγητές μας έχουν μητρική γλώσσα τα ιταλικά και είναι εξειδικευμένοι στην εκμάθηση των ιταλικών σε ξένους.
Η δέσμευσή τους είναι να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε την γνώση της ιταλικής γλώσσας και ταυτόχρονα να σας διευκολύνουν στην επαφή σας με την ιταλική κουλτούρα και τις συνήθειες.

 

Το μάθημα πραγματοποιείται στην Πίζα και το Βιαρέτζιο και αποτελείται από 30 ομαδικά μαθήματα την εβδομάδα. 6 μαθήματα την ημέρα: 4 το πρωί και 2 μαθήματα νωρίς το απόγευμα.

© 1998-2017 Istituto Linguistico Mediterraneo - Head Office: Via C. Battisti, 3 - C.P. 209 - I-56100 Pisa - (Italy) - C.F. 01572320503 - Tel+39 050500399 - Fax +39 050 48157 - info@ilm.it - Privacy - Credits