Μίνι-εντατικά μαθήματα “MI”

Αυτός ο τύπος μαθημάτων είναι σχεδιασμένος για όσους επιθυμούν να ολοκληρώσουν έναν συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδώνσε μικρό χρονικό διάστημα αλλά προτιμούν να δεσμεύσουν το απόγευμα τους με μία μόνο ώρα μαθημάτων.
Τα τέσσερα ομαδικά μαθήματα του πρωινού συνδυάζονται με ένα ιδιαίτερο απογευματινό μάθημα.
Τα πρωινά μαθήματα περιλαμβάνουν την εκμάθηση της γραμματικής μαζί με την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
Η φάση του μαθήματος που αφορά στην γραμματική και την δομή της γλώσσας συνδυάζεται με ασκήσεις τόσο μέσα στην αίθουσα όσο και για το σπίτι που βοηθούν στην αφομοίωση των γραμματικών φαινομένων και των δομικών χαρακτηριστικών που διδάσκονται. Το μέρος του μαθήματος που είναι αφιερωμένο στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και του γραπτού λόγου διδάσκεται μέσω παιχνιδιών, παιχνιδιών ρόλων, ανάγνωσης κειμένων, ακρόασης διαλόγων και τραγουδιών, παρακολούθησης ταινιών καθώς και με την σύνταξη μικρών εκθέσεων και την υπαγόρευση κειμένων από τον καθηγητή. Με αυτή την τεχνική οι καθηγητές μας που έχουν μητρική γλώσσα τα ιταλικά και είναι εξειδικευμένοι στην εκμάθηση ιταλικών σε ξένους, οδηγούν τους μαθητές σε μια συνολική γνώση της γλώσσας με διασκεδαστικό αλλά συνάμα και αποτελεσματικό τρόπο.
Σε αυτή την φάση του μαθήματος τα στοιχεία του ιταλικού πολιτισμού και της κουλτούρας γίνονται αντικείμενο συζήτησης αλλά και σύγκρισης με άλλους πολιτισμούς. Σύμφωνα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας από την πλευρά των μαθητών, οι συζητήσεις μπορεί να ποικίλουν από τα πιο απλά θέματα έως τα πιο πολύπλοκα, και συχνά γίνεται ανάγνωση εφημερίδων και αποσπασμάτων λογοτεχνίας δίνοντας έναν ακόμη πιο ενδιαφέρον χαρακτήρα στον τρόπο διδασκαλίας.
Κατά την διάρκεια του απογευματινού μαθήματος ο καθηγητής σε συνεργασία με τον μαθητή θα διαμορφώσει ένα πρόγραμμα σπουδών απόλυτα προσωποποιημένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του μαθητή. Σε αυτή τη φάση σκοπός του μαθήματος είναι να εντατικοποιήσει την ανάπτυξη των γλωσσικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων του μαθητή προσφέροντας του συγχρόνως την δυνατότητα να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για θέματα ειδικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με την εργασία ή τις σπουδές του. Για παράδειγμα προετοιμασία για την εισαγωγή σε ιταλικό πανεπιστήμιο ή για το PLIDA
Όπως και τα super- εντατικά μαθήματα, τα μίνι-εντατικά συνδυάζουν ομαδικά με ατομικά μαθήματα.

Το μάθημα πραγματοποιείται στην Πίζα και το Βιαρέτζιο και αποτελείται από 25 μαθήματα την εβδομάδα, 5 μαθήματα την ημέρα. (20 ομαδικά μαθήματα + 5 ιδιαίτερα την εβδομάδα)
πρόγραμμα:

  • Πίζα ομαδικά μαθήματα 09.00- 13.00, ιδιαίτερα 14.00 – 14.55
  • Βιαρέτζιο ομαδικά μαθήματα 8.45 -12.15, ιδιαίτερα 12.30 – 13.15

© 1998-2017 Istituto Linguistico Mediterraneo - Head Office: Via C. Battisti, 3 - C.P. 209 - I-56100 Pisa - (Italy) - C.F. 01572320503 - Tel+39 050500399 - Fax +39 050 48157 - info@ilm.it - Privacy - Credits