Υποτροφίες

Κάθε χρόνο το Μεσογειακό Ινστιτούτο Γλωσσών προσφέρει:

  • περιορισμένο αριθμό δωρεάν μαθημάτων (υποτροφία Α)
  • έκπτωση 50% στο κόστος των μαθημάτων (υποτροφία Β), σε ιταλικά ινστιτούτα καθώς και σε πανεπιστήμια από διάφορες χώρες..

κάθε κύκλος μαθημάτων διαρκεί τέσσερις εβδομάδες και αποτελείται από 20 ώρες μαθημάτων την εβδομάδα.
Τα κριτήρια επιλογής των υπότροφων τίθενται από τα ιδρύματα που προσφέρουν αυτές τις υποτροφίες (τα ιταλικά ινστιτούτα και τα πανεπιστήμια).

Γενικοί όροι:

1) Κάθε υποτροφία, ανάλογα με τον τύπο, περιλαμβάνει:

a) Δωρεάν ή έκπτωση 50% στο κόστος ενός κύκλου μαθημάτων ιταλικής γλώσσας διάρκειας 4 εβδομάδων, συνολικά 80 ώρες μαθημάτων που πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 09.00 έως τις 13.00
b)Εγχειρίδια μαθημάτων.
c) Βοήθεια για την εύρεση καταλύματος για την περίοδο των μαθημάτων, σε οικογένεια, διαμέρισμα, bed & brekfast ή ξενοδοχείο, ανάλογα με την διαθεσιμότητα.
d) Πιστοποιητικό παρακολούθησης στο τέλος του μαθήματος.

2) Η υποτροφία αφορά αποκλειστικά το κόστος των μαθημάτων, ενώ τα έξοδα του ταξιδιού, της σίτισης και της διαμονής επιβαρύνουν εξολοκλήρου τους μαθητές.

3) Για τις υποτροφίες δεν μπορείς απευθυνθείς απευθείας στο σχολείο μας αλλά μόνο στα ιδρύματα που παρατίθενται παρακάτω. Τα κριτήρια επιλογής τίθενται αποκλειστικά από τα συγκεκριμένα ιδρύματα.

4) Οι υποτροφίες αφορούν μόνο μαθήματα στην Πίζα

5)Για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε μικρό αριθμό συμμετεχόντων στα τμήματα, έχουν τεθεί συγκεκριμένες περίοδοι διαθεσιμότητας για κάθε υποτροφία.
Κατέβασε τον πίνακα με τις διευθύνσεις των ινστιτούτων που προσφέρουν τις υποτροφίες, ξεχωριστά για κάθε χώρα.

Επιπρόσθετα με τις υποτροφίες που υποδεικνύονται στον πίνακα, παραχωρείται έκπτωση 50% σε 5 μαθήματα σε φοιτητές πανεπιστημίου και σε μαθητές γυμνασίου – λυκείου, οι οποίοι αιτούνται στο σχολείο μας πριν από το τέλος του Απριλίου.

Οι αιτήσεις, οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται από μια συστατική επιστολή από τον καθηγητή ιταλικών, πρέπει να περιλαμβάνουν:

1. Προσωπικές πληροφορίες
2. Ταχυδρομική διεύθυνση και e-mail.
3. Περίοδος (ή περίοδοι) προτίμησης για την παρακολούθηση των μαθημάτων.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται ανάλογα με την διαθεσιμότητα των θέσεων για τις περιόδους προτίμησης των μαθητών. Γι’ αυτό τον λόγο σας προτείνουμε να δηλώσετε παραπάνω από μία περίοδο.

Άλλες δυνατότητες υποτροφιών και προνομίων:

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κάθε χρόνο το υπουργείο εξωτερικών προσφέρει υποτροφίες για την παρακολούθηση μαθημάτων ιταλικής γλώσσας. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες από τα Ιταλικά Ινστιτούτα ή τα προξενεία και τις πρεσβείες που βρίσκονται στην χώρα τους. (http://www.esteri.it/ita/2_11.asp)

Οι κάτοχοι των υποτροφιών του υπουργείου εξωτερικών δικαιούνται 20% έκπτωση στο κόστος των μαθημάτων, στο σχολείο μας.

CSN

Οι πολίτες της Σουηδίας μπορούν να αιτηθούν για οικονομική βοήθεια στο CSN (http://www.csn.se/) προκειμένου να συμμετάσχουν σε ένα από τα μαθήματα που διοργανώνεται στο σχολείο μας. Οι εγγραφές αφορούν κύκλους μαθημάτων διάρκειας τουλάχιστον 13 εβδομάδων.

© 1998-2017 Istituto Linguistico Mediterraneo - Head Office: Via C. Battisti, 3 - C.P. 209 - I-56100 Pisa - (Italy) - C.F. 01572320503 - Tel+39 050500399 - Fax +39 050 48157 - info@ilm.it - Privacy - Credits