Πρακτική “IS”

Ζήσε και δούλεψε στην Ιταλία!

Κατά τη διάρκεια του έτους είναι δυνατή η συμμετοχή σου σε ένα πρόγραμμα πρακτικής σε ιταλική εταιρεία όπου μπορείς να αποκτήσεις πολύτιμες γνώσεις που θα σε βοηθήσουν στην επαγγελματική σου πορεία.
Υπάρχουν πολλές επαγγελματικές ευκαιρίες και οι ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους μαζί με την αίτηση για πρακτική άσκηση στη γραμματεία του σχολείου στο info@ilm.it, εξηγώντας το είδος της εμπειρίας που θέλουν να αποκτήσουν σε κάποια ιταλική εταιρία.
Απαιτείται επίπεδο στην ιταλική γλώσσα τουλάχιστον Β2 και για την συμμετοχή σου στο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης πρέπει προηγουμένως να ολοκληρώσεις έναν κύκλο μαθημάτων διάρκειας 4 εβδομάδων.
Η διάρκεια της επαγγελματικής εμπειρίας είναι τουλάχιστον 8 εβδομάδες.

Σημαντική σημείωση: Η πραγματοποίηση της πρακτικής εξαρτάται από την διαθεσιμότητα της εταιρείας στην οποία απευθύνεται το πρόγραμμα. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να επικοινωνείτε με την γραμματεία μας τουλάχιστον 6 μήνες πριν την έναρξη.

© 1998-2017 Istituto Linguistico Mediterraneo - Head Office: Via C. Battisti, 3 - C.P. 209 - I-56100 Pisa - (Italy) - C.F. 01572320503 - Tel+39 050500399 - Fax +39 050 48157 - info@ilm.it - Privacy - Credits