Μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις του πιστοποιητικού CILS “P/CILS”

Αυτό το μάθημα είναι εξειδικευμένο στην προετοιμασία για τις εξετάσεις του CILS (πιστοποιητικό για τα ιταλικά ως δεύτερη γλώσσα) από το πανεπιστήμιο για ξένους της Σιένα.
Το μεσογειακό ινστιτούτο γλωσσών είναι αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο από το πανεπιστήμιο για ξένους της Σιένα (Università  per Stranieri di Siena) και προσφέρει μαθήματα προετοιμασίας για τις συγκεκριμένες εξετάσεις.
Αυτό το μάθημα αποτελείται από 25 ωριαία μαθήματα την εβδομάδα (20 ομαδικά μαθήματα και 5 ώρες ιδιαίτερα την εβδομάδα)
τα πρωινά οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα στα οποία οι ακολουθούνται αυστηρά οι γραμμές καθοδήγησης του πανεπιστημίου της Σιένα και του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για τις γλώσσες. Τα απογεύματα οι μαθητές κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα στα οποία έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν στην μορφή των εξετάσεων με τα θέματα των προηγούμενων ετών. Κατά την διάρκεια αυτών των μαθημάτων οι μαθητές, μέσω των ασκήσεων και των τεστ, εξοικειώνονται με την μορφή εξέτασης του CILS, ενώ δίνεται και η δυνατότητα να εντοπιστούν συγκεκριμένες αδυναμίες και να μπορέσουν να ξεπεραστούν.
Σας συνιστούμε θερμά να επικοινωνήσετε με το σχολείο πριν να δηλώσετε συμμετοχή στις εξετάσεις.

Το μάθημα πραγματοποιείται στην Πίζα και το Βιαρέτζιο και περιλαμβάνει 25 μαθήματα την εβδομάδα (20 ώρες ομαδικών μαθημάτων + 5 ώρες ιδιαίτερων την εβδομάδα) 5 μαθήματα την ημέρα

Πρόγραμμα:

  • Πίζα ομαδικά μαθήματα 09.00 – 13.00, ιδιαίτερα μαθήματα 14.00 – 14.55
  • Βιαρέτζιο ομαδικά μαθήματα 8.45 – 12.15, ιδιαίτερα μαθήματα 12.30 – 13.15

 

CILS- πιστοποιητικο για τα ιταλικά ως δεύτερη γλώσσα
το CILS είναι ένας επίσημος τίτλος που αναγνωρίζεται από το Ιταλικό κράτος στην βάση μια συμφωνίας με το υπουργείο εξωτερικών, και είναι ενδεικτικό της ικανότητας του κατόχου του στην ιταλική γλώσσα. Το πιστοποιητικό CILS είναι χρήσιμο σε αυτούς που θέλουν να κάνουν παραπάνω σπουδές στην Ιταλία ή έχουν επαγγελματικές επαφές με την Ιταλία, και ενδιαφέρονται να αξιολογήσουν την ικανότητά τους στην γλώσσα. Τα διαφορετικά επίπεδα πιστοποίησης υποδεικνύουν συγκεκριμένες ικανότητες επικοινωνίας στα ιταλικά σε διαφορετικές καταστάσεις και περιεχόμενα. Περισσότερο λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο “Sistema coordinato delle Certificazioni dell’italiano per Stranieri, Roma, 1998”.

Τα διαφορετικά επίπεδα του πιστοποιητικού CILS
τα διαφορετικά επίπεδα του πιστοποιητικού CILS έχουν καθοριστεί με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις γλώσσες. Τα διαφορετικά επίπεδα καθορίζουν συγκεκριμένες γλωσσικές και επικοινωνιακές ικανότητες. Το πιστοποιητικό κάθε επιπέδου επιβεβαιώνει την ικανότητα να επικοινωνείς σωστά σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον. Τα ακόλουθα είναι τα διαφορετικά επίπεδα όπως έχουν καθιερωθεί από το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις γλώσσες και τα αντίστοιχα επίπεδα του πιστοποιητικού CILS.

Αυτή είναι η ισοδυναμία ανάμεσα στα επίπεδα του πιστοποιητικού CILS και του κοινού ευρωπαικού πλαισίου γλωσσών (QCER)

επίπεδα QCER επίπεδα CILS
βασικό A1
A2
CILS A1
CILS A2
μεσαίο B1
B2
CILS UNO – B1
CILS DUE – B2
προχωρημένο C1
C2
CILS TRE – C1
CILS QUATTRO – C2

Livelli A1 e A2

preparazione_cils

© 1998-2017 Istituto Linguistico Mediterraneo - Head Office: Via C. Battisti, 3 - C.P. 209 - I-56100 Pisa - (Italy) - C.F. 01572320503 - Tel+39 050500399 - Fax +39 050 48157 - info@ilm.it - Privacy - Credits