Certyfikaty i dyplomy

Każdy student na koniec kursu otrzymuje pisemne potwierdzenie uczestnictwa.

Dla tych, którzy będą uczęszczali na przynajmniej 4 –tygodniowy kurs, istnieje możliwość przeprowadzenia fakultatywnego egzaminu – pisemnego i ustnego – w celu otrzymania Certyfikatu ILM, zawierającego ocenę końcową (opłata za egzamin 40 Euro)

Ponadto nasza szkoła ma pełne kwalifikacje do przygotowywania do następujących egzaminów:
CILS Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (certyfikat przyznawany przez  Uniwersytet dla Obcokrajowców w Sienie – Università per Stranieri di Siena.

CELI Certificazione di Lingua Italiana

DITALS Certificazione di Didattica in Italiano come Lingua Straniera

© 1998-2017 Istituto Linguistico Mediterraneo - Head Office: Via C. Battisti, 3 - C.P. 209 - I-56100 Pisa - (Italy) - C.F. 01572320503 - Tel+39 050500399 - Fax +39 050 48157 - info@ilm.it - Privacy - Credits