Kurs przygotowujący do egzaminu CILS „P/CILS”

Kurs składa się z zajęć grupowych w godzinach porannych, podczas których realizuje się program nauczania zgodnie z wytycznymi CILS, oraz z zajęć indywidualnych w godzinach popołudniowych, gdzie uczeń ćwiczy przy użyciu testów próbnych CILS.

CILS Certificazione di Italiano come Lingua Straniera poświadcza poziom kompetencji komunikacyjnych języka włoskiego jako języka obcego. To oficjalny tytuł uznawany przez państwo włoskie na podstawie umowy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

CILS jest skierowany do uczniów języka włoskiego, którzy chcą pracować lub studiować we Włoszech, ale również do tych, którzy chcą po prostu zmierzyć swoje zdolności w języku włoskim.

Każdy poziom CILS poświadcza zdolności komunikacyjne przydatne w różnych kontekstach i sytuacjach.

Istituto Linguistico Mediterraneo jest centrum egzaminacyjnym CILS w porozumieniu z Uniwersytetem dla Obcokrajowców w Sienie.

Aby zorganizować ten kurs należy skontaktować się ze szkołą możliwie przed zapisaniem się na egzamin CILS, czyli co najmniej 40 dni przed datą egzaminu.

Kurs odbywa się w Pizie i Viareggio; 25 lekcji w tygodniu (20 lekcji grupowych + 5 lekcji indywidualnych tygodniowo).

Godziny zajęć:

  • PIZA lekcje grupowe 09:00 – 13:00; lekcje indywidualne 14:0014:55
  • VIAREGGIO lekcje grupowe 8:45 -12:15; lekcje indywidualne 12:3013:15

 

Poziomy CILS

Na podstawie wskazań Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (dalej ESOKJ) zostały określone poziomy CILS.
Poziomy CILS identyfikują kompetencje językowe w kolejności rosnącej i odpowiadają sześciu poziomom określonych przez ESOKJ.
Każdy poziom CILS jest autonomiczny i kompletny: certyfikat dla każdego poziomu reprezentuje stopień zdolności komunikacyjnych adekwatny w konkretnych kontekstach społecznych, zawodowych i akademickich.

Oto tabela korespondencji pomiędzy poziomami CILS i poziomami ESOKJ:

Poziom ESOKJ Poziom CILS
Poziom podstawowy A1
A2
CILS A1
CILS A2
Poziom niezależności B1
B2
CILS UNO – B1
CILS DUE – B2
Poziom biegłości C1
C2
CILS TRE – C1
CILS QUATTRO – C2

 

Daty egzaminów

Egzaminy CILS odbywają się dwa razy w roku i jednocześnie na całym świecie.

Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:

 

Istituto Linguistico Mediterraneo Via Cesare Battisti 3 – 56100 PISA

Tel. +39 050 500399
E-mail: info@ilm.it

lub:

Università  per Stranieri di Siena Centro Certificazione CILS Via Sallustio Bandini 35 – 53100 SIENA Tel +39 0577240467 Fax +39 0577240461
adres strony: http://cils.unistrasi.it/98/50/GLI_ESAMI_CILS.htm
e-mail: cils@unistrasi.it

preparazione_cils

© 1998-2017 Istituto Linguistico Mediterraneo - Head Office: Via C. Battisti, 3 - C.P. 209 - I-56100 Pisa - (Italy) - C.F. 01572320503 - Tel+39 050500399 - Fax +39 050 48157 - info@ilm.it - Privacy - Credits