Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na Uniwersytet „P/U”

Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na Uniwersytet to opcjonalny kurs kultury ogólnej + ćwiczenia na próbnych testach wstępnych na Uniwersytet włoski.

Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie kultury ogólnej jako narzędzia selekcji w naborze do wydziału naukowego o ograniczonej liczbie miejsc, wzięcie udziału w tym kursie jest szczególnie zalecane wszystkim osobom, które chcą przystąpić do egzaminu wstępu na wydziały naukowe uniwersytetów włoskich, zwłaszcza na Wydział Medycyny i Chirurgii, Medycyny Weterynaryjnej, Pielęgniarstwa oraz wszystkich programów studiów oferowanych przez Wydział Lekarski.

Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na Uniwersytet realizuje program ministerstwa dla przedmiotów ścisłych (matematyki, fizyki, chemii i biologii), który został omówiony przez studentów włoskich w szkole średniej.

Oznacza to, że nasz kurs ma na celu przybliżenie uczestnikom poziomu włoskich studentów biorących udział w egzaminach wstępnych wraz ze studentami z innych krajów. Z tego powodu konieczne jest, aby PRZED przystąpieniem do tego kursu, studenci osiągnęli dobry poziom znajomości włoskiego (B1).

Studenci zagraniczni mogą oczywiście wziąć udział w kursie języka włoskiego w naszej szkole, biorąc pod uwagę kalendarz Kursu Przygotowawczego, który zwykle rozpoczyna się krótko przed datą egzaminów wstępnych na uniwersytet.

Aby uzyskać informacje na temat daty rozpoczęcia kursy prosimy o kontakt z sekretariatem.
Nasz kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na Uniwersytet zakłada poświęcenie około 30% zajęć na rozwiązywaniue testów (Alphatest) z egzaminów wstępnych z ostatnich lat.

 

Kurs trwa 8 tygodni, 20 lekcji w tygodniu, od poniedziałku do piątku.
Kurs jest przeznaczony dla studentów, którzy chcą przystąpić do egzaminu wstępnego na wydziały nauk ścisłych Uniwersytetu Włoskiego o ograniczonej liczbie miejsc, takich jak:
Wydział Medycyny i Chirurgii, Medycyny Weterynaryjnej, Pielęgniarstwa i dla wszystkich licencjackich kierunków studiów Wydziału Medycyny.

© 1998-2017 Istituto Linguistico Mediterraneo - Head Office: Via C. Battisti, 3 - C.P. 209 - I-56100 Pisa - (Italy) - C.F. 01572320503 - Tel+39 050500399 - Fax +39 050 48157 - info@ilm.it - Privacy - Credits