STAŻ „IS”

Żyj i pracuj we Włoszech!

Przez cały rok można wziąć udział w programie staży we włoskich firmach, wykorzystując umiejętności nabyte przez uczniów w procesie edukacji w kraju, z którego pochodzą.
To doświadczenie pozwala ćwiczyć język włoski w codziennych sytuacjach oraz nabyć odpowiednie umiejętności w zakresie zawodowym.

Sektory zawodowe są zróżnicowane. Studenci proszeni są o przesłanie CV wraz z formularzem zgłoszeniowym na Staż bezpośrednio do sekretariatu szkoły na adres info@ilm.it, wyjaśniając jaki rodzaj doświadczenia chcieliby zdobyć we włoskich firmach.

Warunki niezbędne do wzięcia udziału w Stażu:

Wymagany jest średnio zaawansowany poziom znajomości języka włoskiego (B1/B2) a do stażu można przystąpić dopiero po kursie języka włoskiego trwającym co najmniej 4 tygodnie.

Minimalna długość to staż 8-tygodniowy.

Ważna uwaga: organizacja stażu zależy od dostępności firmy, w której odbywa się staż. Dlatego należy skontaktować się z naszym sekretariatem co najmniej z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem.

 

© 1998-2017 Istituto Linguistico Mediterraneo - Head Office: Via C. Battisti, 3 - C.P. 209 - I-56100 Pisa - (Italy) - C.F. 01572320503 - Tel+39 050500399 - Fax +39 050 48157 - info@ilm.it - Privacy - Credits