Nasza metoda

Nauczyciele, wykwalifikowani w zakresie nauki języka włoskiego dla obcokrajowców, pomogą ci przyswoić język poprzez metodę naucznia zintegrowanego.

Nasza metoda nauczania jest skonstruowana w taki sposób, że umożliwia rozwój zdolności komunikacyjnych jak również uwzględnia poznawanie struktur gramatycznych.

Materiały dydaktyczne są opracowane przez nasz Instytut. Istnieje jednak możliwość poszerzenia i modyfikacji programu, jeśli nauczyciel jest zdania, że w ten sposób lepiej dostosuje się do oczekiwań i potrzeb danej grupy – wiadomym jest przecież, że każda z grup posiada swoją własną tożsamość i wymagania i dlatego nauczanie powinno być „zindywidualizowane”.

© 1998-2017 Istituto Linguistico Mediterraneo - Head Office: Via C. Battisti, 3 - C.P. 209 - I-56100 Pisa - (Italy) - C.F. 01572320503 - Tel+39 050500399 - Fax +39 050 48157 - info@ilm.it - Privacy - Credits