Stypendia naukowe

Każdego roku, Istituto Linguistico Mediterraneo przyznaje:

  • ograniczoną liczbę bezpłatnych kursów (Stypendia A)
  • 50% zniżki na opłaty za kurs (Stypendia B) we włoskich Instytutach Kultury i na wybranych uniwersytetach w niektórych krajach.

Każdy kurs trwa cztery tygodnie i obejmuje 20 lekcji tygodniowo.
Kryteria przyznawania stypendiów są ustalone przez Włoskie Instytuty Kultury oraz uczelnie, do których zostały przyznane.

Warunki ogólne

1) Każde stypendium, w zależności od typu, obejmuje:
a) darmowy kurs lub 50% zniżki na cenę kursu języka włoskiego trwającej cztery tygodnie, w sumie 80 lekcji od poniedziałku do piątku od 09.00 do 12.30.
b) Podręczniki.
c) Bezpłatne wsparcie ze strony szkoły w poszukiwaniu zakwaterowania na czas trwania kursu w rodzinie, w mieszkaniu, pensjonacie lub hotelu, w oparciu o dostępność.
d) Certyfikat uczestnictwa na koniec trasy.

2) Stypendia pokrywają jedynie koszty kursu; koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia będą ponoszone przez studentów.

3) Stypendiów nie można uzyskać bezpośrednio w szkole, ale tylko bezpośrednio w instytucjach. Kryteria przyznawania stypendiów dla studentów, którzy o nie wniosą są ustalane przez same instytucje.

4) Stypendia są ważne tylko dla siedziby w PIZIE.

5) Aby uniknąć przepełnienia w klasach, każde stypendium ma ustalony okres ważności.
  • Będzie również przyznawane dodatkowe 5 kursów z 50% zniżki dla studentów uniwersyteckich lub szkoły średniej, którzy złożą o nie wniosek w Istituto Linguistico Mediterraneo.

Wnioski, do których należy dołączyć list polecający od swojego nauczyciela włoskiego, muszą zawierać:
1. Dane osobowe.
2. Pełny adres pocztowy i e-mail.
3. Wskazanie okresu (lub okresów), w których chce się wziąć udział w kursie.

Stypendia będą przyznawane na podstawie dostępności miejsc w terminach opisanych przez studentów, dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wskazania więcej niż jednego terminu.

Inne możliwości stypendiów i świadczeń:

STYPENDIA MINITERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH

Każdego roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyznaje stypendia dla uczęszczających na kursy językowe we Włoszech.
Zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje we włoskich instytutach kultury lub we włoskich placówkach dyplomatycznych lub konsulatach w kraju ich zamieszkania (http://www.esteri.it/)

Posiadacze stypendiów z Ministerstwa Spraw Zagranicznych są uprawnieni do 20% zniżki na koszt kursów w naszej szkole.

CSN

Obywatele szwedzcy mogą ubiegać się o dotacje w CSN (http://www.csn.se/) na uczestnictwo w kursach organizowanych w naszej szkole.
Zapisy na kurs muszą być dokonane na co najmniej 13 tygodni.

© 1998-2017 Istituto Linguistico Mediterraneo - Head Office: Via C. Battisti, 3 - C.P. 209 - I-56100 Pisa - (Italy) - C.F. 01572320503 - Tel+39 050500399 - Fax +39 050 48157 - info@ilm.it - Privacy - Credits