Wyróżnienia i współpraca

Jeśli chcesz zapisać się na kurs języka włoskiego zaleca się sprawdzić czy szkoła ma doświadczenie w nauczaniu, w szczególności w nauczaniu języka włoskiego dla cudzoziemców, czy jest uznana przez odpowiednie instytucje działające w tej dziedzinie, oraz czy jest członkiem stowarzyszeń pracujących w tym sektorze.
Nasza szkoła działa według zasady ISO i może pochwalić się następującymi wyróżnieniami i współpracą:

Ministero dell'Istruzione italiano
Włoskie Ministerstwo Edukacji
(Ministero dell’Istruzione italiano)
Szwedzka Krajowa Agencja Edukacji
CSN
(Szwedzka Krajowa Agencja Edukacji)

Association of School of Italian as Second Language
ASILS
(Stowarzyszenie Szkół Języka Włoskiego jako Drugiego Języka)
CILS
CILS
(kursy przygotowawcze i egzaminy  –  Uniwersytet dla Obcokrajowców w Sienie)

DITALS
DITALS
(kursy przygotowawcze i egzaminy – Uniwersytet dla Obcokrajowców w Sienie)(Uniter – Accredia)

© 1998-2017 Istituto Linguistico Mediterraneo - Head Office: Via C. Battisti, 3 - C.P. 209 - I-56100 Pisa - (Italy) - C.F. 01572320503 - Tel+39 050500399 - Fax +39 050 48157 - info@ilm.it - Privacy - Credits