Preparation Course 1 (P/1)

5,970.00

Loading...

Description

מה28 לאוגוסט 2023 עד ה12 באפריל 2024
רמת איטלקית נדרשת:

  • 320 שעות של שיעורי איטלקית
  • 260 שעות של חומר מדעי
  • 20 שעות של סימולציות TOLC
  • 15 שיעורים פרטיים
  • תמיכה בירוקרטית